جمله روز

نمی توان به هدف رسید. هدف به تو می رسد و تنها زمانی تو را می یابد که آمادگی اش را داشته باشی، نه پیش از آن.
وین دایر

/ 1 نظر / 8 بازدید
آزاد

سلام حضور شما رو در جمع وبلاگ نويس ها خوش آمد می گويم و اميدوارم وبلاگی پر از بازديده کننده داشته باشيد .. من فکر ميکنم اولين بازديد کننده وبلاگ شما هستم و از اين بابت خوشحالم .. تمام پستهای شما رو از ابتدا تا اينجا خوندم ... جالب اينجاست که ما شرايط مشابهی داريم .. من و همسرم هم مثل شما و آقا شهريار از صبح تا شب سر کار کار هستيمهر دو خسته و داغون از سر کار برميگرديم خونه .. من ساعت ۶:۴۵ ميزنم بيرون و خهمسرم ساعت ۷:۴۵ .. شب همسرم ساعت ۷ محل کارش رو ترک ميکنه و من هم ساعت ۹ محل کارم رو ترک ميکنم .. حالا بيا ببين از خستگی هر دو حوصله شام خوردن رو هم نداريم ... بالاخره زندگی يعنی همين .. اما فکر ميکنم اين ديگه اسمش زندگی نيست .. بيشتر شبيه بردگيه .. چون ما هر دو برای شرکتهايی کار ميکنيم که از نتيجه زحمات ما سرمايه دار ميشن ولی شرايط ما تو زندگی جز خستگی تغيير زيادی نميکنه... فکر کنم واسه اولين بار زيادی حرف زدم .. موفق باشيد بدرود